Naše aktivity

Rok 2016 patril nie len oslavám 25. výročia založenia detskej organizácie FÉNIX, o.z., ale tiež novým projektom, systematickej práci a aktivitám zameraným na osobnostný rozvoj detí a mladých ľudí, ich aktívne zapojenie do diania sa v spoločnosti, či získavanie nových zručností.

Pravidelné aktivity

Pravidelná a systematická práca DO FÉNIX prebieha v základných kolektívoch. V roku 2016 pracovalo 421 základných kolektívov, ktoré podľa veku plnili úlohy v troch vekových kategóriách:

 • Krajina Zázračno (5 – 9 roční)
 • Signály z vesmíru - Echostar (10 – 14 roční)
 • MaŤ(t)o pod kontrolou (15- 18 roční) - program zameraný hlavne na dobrovoľnícke aktivity

Z bohatej ponuky výchovných programov si mohli vybrať základné kolektívy zameranie podľa záujmu detí:

 • Radšej potrební, ako spotrební
 • Veď pomáhať sa má
 • Expedície za poznaním
 • Neužívaj, užívaj si slobodu
 • Poď medzi nás
 • Netradične tradične
 • PC – C@MP
 • Vstup voľný!
Background Image

Malá ukážka našich veľkých podujatí

Prijatie u prezidenta SR Andreja Kisku

prebehlo pri príležitosti 25. výročia DO FÉNIX. Pán prezident prijal 40 Fénixákov. Ocenil činnosť našej detskej organizácie. Po oficiálnom prijatí pozval Fénixákov na symbolický prípitok spojený s neformálnou diskusiou. Fénixákom potriasol pravicou a poďakoval za ich prácu, ktorá pomáha tvoriť lepšiu spoločnosť a budúcnosť našej krajiny.

25 rokov s deťmi a pre deti - Oslavy 25. výročia vzniku DO FÉNIX

sa konali v Sninskom kaštieli. Súčasťou oficiálneho programu bola výstava histórie Fénixu, prijatie primátorom mesta Snina a živá knižnica. Živé knihy rozprávali príbehy od založenia Fénixu, cez prvé dojmy, prvé problémy a neuveriteľné zážitky až po súčasnosť. Odovzdané boli ďakovné listy a ocenenia pre tých najlepších.

Postcrossing "Félix cestuje"

mal cieľ pomocou pohľadnice dať vedieť svetu o Fénixe a o našej činnosti. Úlohou bolo rozposlať pohľadnicu do sveta svojím priateľom, rodine či známym. K dispozícii bola slovenská aj anglická verzia pohľadnice. Félix sa dostal na túry po Slovensku a cestoval v zahraničí takmer po všetkých kontinentoch.

8. celoslovenské stretnutie Fénixákov

sa pri príležitosti 25. výročia založenia Fénixu konalo v štýle RETRO a nechýbala ani výročná fénixácka torta. Pripomenuli sme si ako prebiehali stretnutia Fénixákov v jeho začiatkoch, aké hry sa hrali a aké boli aktivity.

Detská konferencia – Sú medzi nami Nebuď nevšímavý

sa konala aj tento rok. Téma konferencie bola drogy a závislosti. Vedenie prevzala psychologička z internetovej poradne IPčko Zuzana Macková. Účastníci sa vcítili do pocitov ľudí, ktorí sú závislí a zároveň aj do ľudí, ktorí sa im snažia pomôcť. Účastníci pracovali v tímoch a hľadali riešenia nastolených problémov, ktoré môžu nastať v živote každého z nás.

Letný detský tábor Nadácie Markíza v spolupráci
s Štvorlístok deťom o.z.

podporuje deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Na tábore sa zúčastnilo 30 detí z DO FÉNIX, ktoré si odniesli množstvo zážitkov, nových priateľstiev, ale aj rozsiahlu materiálnu pomoc vrátane nového oblečenia a školských potrieb.

Miesto, kde žijem

je etapová hra roku 2016 zameraná na aktívnu participáciu detí a mladých ľudí v ich komunitách, obciach a mestách a vytvorenie spolupracujúcej občianskej spoločnosti, priestoru pre realizáciu dobrých nápadov a výmenu skúsenosti. Deti a mladí ľudia mali možnosť prezentovať svoje nápady, názory, zapájať sa do rozhodovacích procesov a byť účastní na verejnom živote.
1.etapa: Spoznávame sa, stretnutie s predstaviteľmi obce
2.etapa: Oslavujeme, usporiadanie zaujímavého podujatia pri príležitosti 25. narodenín DO FÉNIX
3.etapa: Výmena skúseností, prezentovanie vlastných názorov, postojov, vyjadrenie svojich názorov prostredníctvom štruktúrovaného dialógu

Štruktúrovaný dialóg - V. cyklus

neformálnym spôsobom aktivizoval mladých ľudí do diania v občianskej spoločnosti. Aktivity prebiehali online a offline. Zapojilo sa 865 mladých ľudí. Aktivity prebiehali prevažne formou diskusií, workshopov, športových aktivít a fotografickej vernisáže, kde mladí fotografovali situácie – ako vnímajú spoločnosť.

Background Image

Akreditované vzdelávanie v organizácii

Manažment detských organizácií

Je vzdelávací program primárne určený pre predsedov územných organizácií detskej organizácie FÉNIX, o.z. Absolvent vzdelávania si osvojí základné manažérske zručnosti a ozrejmí si plánovanie činnosti. Získa komunikačné zručnosti, naučí sa plánovať, pripraviť, realizovať a vyhodnotiť podujatie, s dôrazom na propagáciu a prezentáciu činnosti.

Úspešne pri práci s detským kolektívom

Mladý vedúci: Absolvent získa základné schopnosti a zručnosti zamerané na prácu s deťmi.
Mládežnícky vedúci: Práca s deťmi a mladými ľuďmi má byť na úrovni a prinášať očakávané výsledky. Je nevyhnutné aby v pozadí vzdelávania stáli vyškolení dobrovoľníci, ktorí rozumejú práci s deťmi a mladými ľuďmi a mali osvojené základné princípy práce s detským kolektívom a MVO.

Background Image

Medzinárodné aktivity

Neighbours without borders

bol medzigeneračný festival podporený z Visegrad Fund. Hranice spoločnej komunikácie, bariér, kultúrnych odlišností, netolerancie a nespolupráce boli zbúrané. Účastníci V4 zistili, že vyšehradská štvorka má spoločného viac ako si mysleli.

Speak up!

alebo aj medzinárodná mládežnícka výmena Erasmus+. Mladí ľudia z krajín SK, CZ, RO, PL, a LT sa venovali ľudským a občianskym právam a ich prepojeniu s aktuálnym dianím vo svete.

DO FÉNIX & YFU

medzinárodná organizácia Youth for Understanding sa s nami spojila a vznikol projekt, ktorý umožnil spoznávať svet z pohodlia domova formou súťaže. Krajiny: Nórsko, Švédsko, Francúzka, Japonsko, Azerbajdžan, Fínsko a Nový Zéland.

Okuliare pre Afriku

je už pravidelná zbierka dioptrických okuliarov pre obyvateľov Kene. Prostredníctvom projektu boli deti a mladí ľudia motivovaní k pomoci druhým, spoznávali život ľudí z Kene, pripravovali kampane, spolupracovali s mestami, obcami, širšou verejnosťou.

SOS Ukrajina

prijala našu pomoc. Zozbierali sme oblečenie, obuv a hračky pre deti a rodiny, ktoré boli nútené sa z dôvodu vojnového konfliktu presídliť zo svojich domovov.

Fénixáci vo svete


Activating youth (EDS)

Miesto: Faro, Portugalsko
Obsah: praca v mládežníckom centre mobility, pomoc pri príprave projektov

Regional puzzle: Erasmus+

Miesto: Poronin, Poľsko Obsah: mládežnícka výmena Erasmus+

Generace na CVVZ 2016

Miesto: Jihlava, CZ Obsah: projektové stretnutie v rámci CVVZ (celostatní velká výměna zkušeností)

Children of the World

Miesto: Barcelona, Španielsko Obsah: medzinárodné školenie Erasmus+

Quo vadis - Mezigeneračné učenie vedúcich mládeže

Miesto: Rytířsko, CZ
Obsah: medzigeneračná výmena skúseností

We are all European: Erasmus+

Miesto: Salento, Taliansko Obsah: mládežnícka výmena Erasmus+

IFM-SEI study session

Miesto: Štrasburg, Francúzsko Obsah: Inklúzia, práva znevýhodnených a detské práva

Bambiriáda

v Českých Budějoviciach rozširovanie povedomia verejnosti o aktivitách detí a mládeže vo voľnom čase.

Background Image

Dobrovoľníctvo sa cení

Dobrovoľník roka 2015

je ocenenie Národného dobrovoľníckeho centra Cardo. Náš podpredseda Patrik Herman získal ocenenie Srdce na dlani v kategórii dobrovoľník v práci s deťmi a mládežou.

Európsky parlament v Štrasburgu

navštívili členovia najaktívnejších územných organizácií. Bola to odmenia i forma vďaky za ich aktivitu. Okrem Európskeho parlamentu navštívili Európsky súd pre ľudské práva, historické centrum mesta a prijal ich aj europoslanec Vladimír Maňka.

Background Image

Čo-to z územných organizácií

DO FÉNIX HANDLOVÁ

Retrokarneval bol bláznivý, úžasný, výnimočný. Bol retro! Medzi maskami boli Helenka Vondráčková či Paľo Habera. Privítali masky a previedli ich časom. V jedálni sa stretli pionieri aj iskričky, princezné a víly, objavila sa Kleopatra aj Rubikova kocka. Pod maskami boli malí aj veľkí Fénixáci.

DO FÉNIX KOŠICE

FÉNIX deťom, podujatie konajúce sa na Deň detí, dáva priestor na spoločné aktivity všetkých detí a zároveň možnosť ukázať "nefénixákom" aktivity vo Fénixe. Program spočíval v nastolení spoločnej pracovnej a zábavnej atmosféry prostredníctvom tvorivých dielní, ktoré nasledovala športová Fénixiáda.

DO FÉNIX KOŠICKÁ BELÁ

Po stopách Indiánov je akcia pre všetky deti, ktoré majú rady dobrodružstvo, nečakané situácie, prekvapenia a trochu adrenalínu. Vyskúšali si žiť ako Indiáni: nájsť si indiánske meno, založiť oheň, orientovať sa v prírode, dorozumieť sa posunkami aj indiánskou rečou, zatancovať indiánske tance, naučiť sa hry, či pochopiť nadčasovosť filozofie indiánskej kultúry.

DO FÉNIX VAŽEC

Túry do literatúry preniesli Fénixákov do histórie prostredníctvom krátkych filmov spojených s prednáškou. Stali sa z nich skriptori, iluminátori, pergamenári alebo papiernici. Knihári zviazali čisté, ešte nepopísané zložky "pergamenu" alebo papiera do knižného bloku, zhotovili väzbu, ktorú "zlatník" alebo "kovotepec" vyzdobil najrôznejšími drahými materiálmi. Skriptor si najskôr olovkom nalinkoval pergamenový alebo papierový list kvôli rovnosti a pomocou pera z husieho brka a atramentu sa pustil do prepisovania kníh.

DO FÉNIX ZEMPLÍNSKA TEPLICA

Rodinné športové hry, kde boli účastníci od 0 do 90 rokov. Pri príležitosti Dňa otcov súťažili rôzne vekové kategórie v zmiešaných rodinných tímoch. Deti, rodičia, starí rodičia - všetci sa snažili podať čo najlepší výkon. Najdôležitejšia však bola rodinná atmosféra a súdržnosť rodín.

Blahoželáme Fénixu

 • Fénixu k jeho 25.výročiu prajem nekonečne veľa usmiatych detských tvárí, ktoré budú ukazovať ostatným, že FÉNIX je tu s nami a to čo robí, robí najlepšie ako vie.


  Kika
  ÚO Dubnica nad Váhom
 • Milý FÉNIX, neviem presne čo ti zaželať, keďže v mojich očiach máš všetko čo detská organizácia má mať. Možno len aby entuziazmus a elán držali i naďalej všetkých dobrovoľníkov minimálne tak ako doteraz. Prežil som na tvojich krídlach nádherné zážitky, ktoré mi zmenili život, a preto ti želám, aby si letel minimálne ešte 25 rokov a na svojich krídlach formoval osobnosti veľa deťom po celom Slovensku.


  Patres 
  ÚO Handlová
 • Fénixu k dvadsaťpäťke prajem ešte veľa vydarených akcií, aké som vďaka nemu mohla zažiť aj ja, veľa skvelých a inšpiratívnych ľudí, akých som spoznala na takýchto akciách, veľa pevných priateľstiev, aké vďaka Fénixu vznikli a ešte veľa veľa úspešných rokov.


  Monika
  ÚO Žilina-Vlčince

Publikácia je vydaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
"Programy pre mládež 2014 – 2020", ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


Pokračujte výberom sekcie výročnej správy:


O Fénixe >> Programy >> Publikácie >> Hospodárenie >> Partneri >>