S kým spolupracujemePartnerom pre spoluprácu sú mestá

Handlová, Snina, Nová Dubnica, Humenné, Krásno nad Kysucou, Dubnica nad Váhom a obce Hrabušice, Kráľova pri Senci, Hnilec, Zemplínske Hámre.

Ďalší partneri:


Erasmus+, Visegrad Fund, Magistrát mesta Bratislava, Nadácia Pontis a Nadácia Slovenskej sporiteľne, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, IPčko (internetová poradňa pre mladých), psychologička Mgr. Zuzana Macková.


Spoločnosť InBags, Topgal Slovensko s.r.o. a COOP JLC, a.s - celoročné súťaže, spolupráca pri Celoslovenskom stretnutí Fénixákov.


Spolupráca na výmene skúsenosti so: Stromom života, eRkom, Slovenským skautingom, Radou mládeže Slovenska. Spolupracujeme na úrovni ústredia na výmene skúseností, konzultujeme vzdelávacie programy, metodológiu, materiály pri riešení konkrétnych otázok.


Spolupráca na projektoch, aktivitách na územných organizáciách: KST Slávia Bardejov - spolupráca na programoch Expedícia za poznaním; CVČ Bardejov - spolupráca na projektoch; spolupráca s KST Kolačín. ÚO Sládkovičovo spolupracuje na aktivitách s Radou mládeže Trnavského kraja a Združením pre podporu detí a mládeže v Trnave.


Na detskej konferencii sme spolupracovali so študentkami psychológie UKF v Nitre, ktoré viedli pracovné skupiny detí a mladých ľudí. Študenti z Prešovskej univerzity, z Katedry geografie, participujú na cezhraničných projektoch GoTo Carpathia.

Naše poďakovanie patrí

Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR Organizácii Iuventa – Slovenský inštitút mládeže Prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi Kancelárii prezidenta SR International Visegrad Fund Národnej agentúre pre mládež Rade mládeže Slovenska IFM SEI SOS-Ukrajina Internetová poradňa IPčko YFU Slovensko Hlavnému mestu SR Bratislava Mestu Snina Mestu Humenné Spoločnosti TOPGAL Slovensko, s.r.o. Spoločnosti InBags Spoločnosti COOP JLC, a.s. Spoločnosti Tour4you CK BUBO Travel Agency Lujze Lysinovej Zuzke Mackovej Marekovi Džalajovi Vladimírovi Maňkovi Občianskemu združeniu Štvorlístok deťom Nadácii Markíza Nadácii Orange Slovenskej humanitnej rade Karpatskej nadácii zahraničným partnerom darcom 2% z dane Starostom obcí a primátorom miest zapojených do etapovej hry Miesto kde žijem: Starosta obce Beloveža Peter Mikula, Prednostka mesta Sládkovičovo Mgr. Katarína Štefunková, Primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, Primátor mesta Snina Ing. Štefan Milovčík, Primátor mesta Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec, Starosta obce Trnovec nad Váhom Ing. Július Rábek, Primátorka mesta Stará Turá Ing. Anna Halinárová, Starosta obce Košická Belá Ing. Jozef Petkač, Starosta obce Nižná Sitnica Ing. Stanislav Rakár, Starosta obce Važec Ing. Milan Lištiak, Starosta Zemplínske Hámre JUDr. Rastislav Zaremba, Zástupca primátora mesta Handlová Dušan Klas, Primátorka mesta Humenné PhDr. Jana Vaľová, Primátor mesta Sobrance Ing. Pavol Džurina.

Blahoželáme Fénixu

 • Fénixu k jeho 25.výročiu prajem nekonečne veľa usmiatych detských tvárí, ktoré budú ukazovať ostatným, že FÉNIX je tu s nami a to čo robí, robí najlepšie ako vie.


  Kika
  ÚO Dubnica nad Váhom
 • Milý FÉNIX, neviem presne čo ti zaželať, keďže v mojich očiach máš všetko čo detská organizácia má mať. Možno len aby entuziazmus a elán držali i naďalej všetkých dobrovoľníkov minimálne tak ako doteraz. Prežil som na tvojich krídlach nádherné zážitky, ktoré mi zmenili život, a preto ti želám, aby si letel minimálne ešte 25 rokov a na svojich krídlach formoval osobnosti veľa deťom po celom Slovensku.


  Patres
  ÚO Handlová
 • Fénixu k dvadsaťpäťke prajem ešte veľa vydarených akcií, aké som vďaka nemu mohla zažiť aj ja, veľa skvelých a inšpiratívnych ľudí, akých som spoznala na takýchto akciách, veľa pevných priateľstiev, aké vďaka Fénixu vznikli a ešte veľa veľa úspešných rokov.


  Monika
  ÚO Žilina-Vlčince

Publikácia je vydaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
"Programy pre mládež 2014 – 2020", ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


Pokračujte výberom sekcie výročnej správy:


O Fénixe >> Programy >> Publikácie >> Hospodárenie >> Partneri >>