Hospodárenie v roku 2016

Hlavné zdroje tvorili príjmy z Suma
Visegradského fondu 6 000 €
IUVENTA- Slovenský inštitút mládeže na projekty ERASMUS+ 17 396 €
Hlavné mesto Bratislava 400 €
MŠVVaŠ SR 147 857 €
Príspevky z obcí 7 907,51 €
Vlastné zdroje 83 215 €
2% z daní FaPO 18 283,25 €
Hlavné výdavky na podujatia                                 Suma
Podujatia územných organizácií 51 500 €
Speak up! – mládežnícka výmena 17 396 €
Neighbours without borders 13 800 €
Celoslovenské stretnutie 6 150 €
25 rokov s deťmi a pre deti 6 000 €
Dobrovoľnícka supervízia 2 680 €
Mladý vedúci - vzdelávanie 1 870 €
Zasadnutie SRF a VV 1 400 €
Prijatie prezidentom SR 1 290 €

Skutočné príjmy a výdavky

Skutočné príjmy                                Suma
Dotácia z MŠVVaŠ SR (Programy pre mládež) 147 857 €
Dotácia z iných štátnych orgánov 7 907,51 €
Členské príspevky 6 116,67 €
Úroky z vkladov 1,78 €
Ostatné príjmy 124 828,35 €
PRÍJMY CELKOM 286 711,31 €
SKUTOČNÉ VÝDAVKY Celková suma výdavkov z toho z dotácie MŠVVaŠSR
610 – mzdy, platy 27 164,4 € 27 164,4 €
620 – poistné a príspevky 11 585,81 € 11 585,81 €
630 – tovary a ostatné služby 188 401,78 € 57 606,79 €
637 027 – odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 7 248,27 € 7 248,27 €
640 – bežné transfery 51 500 € 51 500 €
VÝDAVKY CELKOM 278 651,99 € 147 857,00 €

Blahoželáme Fénixu

 • Fénixu k jeho 25.výročiu prajem nekonečne veľa usmiatych detských tvárí, ktoré budú ukazovať ostatným, že FÉNIX je tu s nami a to čo robí, robí najlepšie ako vie.


  Kika
  ÚO Dubnica nad Váhom
 • Milý FÉNIX, neviem presne čo ti zaželať, keďže v mojich očiach máš všetko čo detská organizácia má mať. Možno len aby entuziazmus a elán držali i naďalej všetkých dobrovoľníkov minimálne tak ako doteraz. Prežil som na tvojich krídlach nádherné zážitky, ktoré mi zmenili život, a preto ti želám, aby si letel minimálne ešte 25 rokov a na svojich krídlach formoval osobnosti veľa deťom po celom Slovensku.


  Patres
  ÚO Handlová
 • Fénixu k dvadsaťpäťke prajem ešte veľa vydarených akcií, aké som vďaka nemu mohla zažiť aj ja, veľa skvelých a inšpiratívnych ľudí, akých som spoznala na takýchto akciách, veľa pevných priateľstiev, aké vďaka Fénixu vznikli a ešte veľa veľa úspešných rokov.


  Monika
  ÚO Žilina-Vlčince

Publikácia je vydaná v rámci projektu podporeného z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
"Programy pre mládež 2014 – 2020", ktoré administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.


Pokračujte výberom sekcie výročnej správy:


O Fénixe >> Programy >> Publikácie >> Hospodárenie >> Partneri >>